مرکز تماس ویپ 1 میلیون تومان

چرا ویپ ؟

امروزه نیاز به سیستم های تلفنی مبتنی بر IP، به شدت افزایش یافته است و این سیستم ها به طور گسترده ای برای کسب و کارهایی که روزانه با حجم زیادی از تماس ها درگیر می باشند، محبوبیت یافته است.این سیستم وعده ی ارائه مزایای زیادی در رابطه با ذخیره کردن و کاهش هزینه ها در بردارد و در این میان قابلیت برقراری ارتباط راحت تر و موثر تری را ارائه می دهد.همچنین با ادغام آن با نرم افزارهای موجود در سازمان ها،هرگونه فرایند فروش قابل تصوری،آسان خواهد شد. مرکز تماس میهن با ارائه راهکار هوشمند تماس و انتقال تماس بر بستر شبکه سعی در بهبود فرآیند فروش و سودمند تر شدن آن کرده است.

hero

قابلیت های میهن ویپ

  • مرکز تماس پایه
  • مرکز تماس پیشرفته
مرکز تماس پایه
**ویژه تابستان 97 **

منوی صوتی - پیام پیشواز
ایجاد گروه تماس
قانون گذاری تماس
ضبط مکالمات
مکالمه تصویری
گزارش تماس
ورود اطلاعات گروهی از طریق فایل اکسل
بروزرسانی رایگان در طول مدت تفاهم

منوی صوتی میهن ویپ
استودیو میهن صدا

ضبط یک منوی صوتی در میهن صدا

تنظیمات سخت افزار و ارتباط آن با سیستم تلفنی
ارتباط خطوط آنالوگ شهری با سرور تلفنی

مرکز تماس پیشرفته
مرکز تماس پیشرفته

مدیریت منوی صوتی
مدیریت صف های تماس
مدیریت گروه های تماس
مدیریت قانون گذاری تماس
مدیریت صندوق صوتی
ارسال پیام صوتی از طریق ایمیل
اعمال شرط برروی تماس
پارکینگ تماس
مدیریت تعقیب تماس
مدیریت هدایت تماس
بسته صوتی میهن صدا

راه کارهای خاص
راه کارهای خاص

مدیریت شرایط خاص و بحرانی
تماس هوشمند
مدیریت تماس های استانی
مدیریت اتاق های کنفرانس
نظرسنجی / شکایات
مدیریت پرسش و پاسخ
مدیریت سیستم مشاوره
پیگیری تماس
اولویت تماس
باشگاه مشتریان

ارتباطات و تبلیغات
ارتباطات و تبلیغات

ارسال / دریافت فکس
تماس خودکار

نظارت تماس
نظارت تماس

نظارت تماس
شنود برخط مکالمات
نجوا بر خط با داخلی هنگام شنود

یکپارچگی با سایر سیستم ها
یکپارچگی با سایر سیستم ها

ارتباط با نرم افزارهای مشتری مدار
ارتباط با نرم افزارهای مالی اداری
ارتباط با سایر سیستم های تلفنی نظیر سانترال
ایجاد قابلیت تماس رایگان بر روی سایت
ارتباط سیستم تلفنی با سایر دفاتر